Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości 49-100 Niemodlin, ul. Daszyńskiego 7 [17-12-2019 r. godz. 12:00]


 OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Spółka z o.o.
49-100 Niemodlin,   ul. Daszyńskiego 7 
którego reprezentuje pełnomocnik: Radca Prawny Małgorzata Ozon, 45-064 Opole  ul. Kołłątaja 6
 
na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2019 o godz. 
12:00 w kancelarii komornika 45-050 Opole ul. gen. Zajączka 18/3 zostanie dokonany opis 
i oszacowanie nieruchomości położonej:
49-100 Niemodlin,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW   [NKW: OP1O/00111008/2].
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.