Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości 46-060 Przysiecz [07-01-2020 r. godz. 12:00]


 OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Krzysztof Czech
46-060 Przysiecz,   ul. Cegielna 3 
 
na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 07-01-2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika 45-050 Opole ul. gen. Zajączka 18/3 zostanie dokonany opis 
i oszacowanie nieruchomości położonej:
46-060 Przysiecz,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW [NKW: OP1O/00074738/6].
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.