OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA


 OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Zbigniew Florek
49-130 Tułowice,  Tułowice,   ul. Elsnera 3A/9 
Halina Florek
49-130 Tułowice,   ul.Elsnera 3A/9 
Rajnhard Złotoś
47-420 Siedliska,   ul. Gliwicka 65 
Barbara Złotoś
47-420 Siedliska,   ul. Gliwicka 65 
Zygmunt Złotoś
47-420 Siedliska,   ul. Gliwicka 65 
 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2023 o godz. 12:00 w: kancelarii komornika 45-050 Opole ul. gen. Zajączka 18/3 zostanie dokonany opis i oszacowanie ułamkowej części nieruchomości gruntowej położonej:
49-130 Tułowice,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW[OP1O/00071479/1].
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.