Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Maria Bujak niniejszym informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop.


Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do ww. osoby.

Adres korespondencyjny:

  • Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.
  • ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: m.ryzop@dpag.pl