PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI 46-024 ŁUBNIANY UL. DWORCOWA 49


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-02-2020 r. o godz. 10:00  pod adresem dłużnika: 46-024 Łubniany, Dworcowa 49 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1.
laptop LENOVO TGINKPAD kolor: czarny brak nr seryjnego
1 400,00 zł
300,00 zł
 
2.
kino domowe PANASONIC odtwarzacz+ 4 głośniki+subwoofer+głośnik 
centralny
1 300,00 zł 225,00 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z treścią art. 8671 §1 kpc zd. 2 rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu  (art. 8671 kpc).


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.