OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO: 45-057 Opole ul. Ozimska 14-16/111


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU  UŻYTKOWEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Violetta Michta
45-068 Opole,   ul. 1-go Maja 1/59 
 
na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 01-03-2022 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika 45-050 Opole ul. gen. Zajączka 18/3 zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu użytkowego położonego:
45-057 Opole, Ozimska 14-16/111,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW [NKW: OP1O/00139372/6]
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.